:: ประชาสัมพันธ์ :: เนื่องด้วยทางโรงเรียนพินิจวิทยาจัดทำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (On-Demand) ในช่วงการแพร่ระบาดของ "ไวรัสโควิด-19" เพื่อให้นักเรียนเรียนผ่านระบบการเรียนออนไลน์ของโรงเรียน หากนักเรียนพบข้อผิดพลาดของระบบ แจ้งปัญหาผ่านระบบภายในเว็บไซต์ได้ทันที!!